Sayın Proje Yöneticisi,

-       Öncelikle Otomasyon sistemimizi kullanmak için kurumsal e-mail hesabınız olması gerekmektedir.

-       Sayfamızın üst kısmında bulunan giriş türünü tıklandığınızda proje yöneticisi iseniz, yönetici girişini tıklayıp, diğer sütundaki aku.edu.tr uzantılı mailiniz ve şifrenizi girmekle otomasyonumuza giriş yapmış olacaksınız. 

DUYURU

LİSANSÜSTÜ TEZ PROJELERİ BAŞVURULARI AÇILMIŞTIR

Lisansüstü (Yükseklisans/Doktora/Tıpta/Diş Hekimliğinde Uzmanlık) Tez Projeleri BAPK Birimi Komisyonunda alınan kararla yıl boyunca başvuruya açık hale getirilmiştir. Bu proje türünde destek limitleri aşağıda belirtildiği şekildedir:

 • Yüksek Lisans Tez Projesi: 20.000 TL                                                
 • Doktora Tez Projesi: 40.000 TL                                                         
 • Tıpta/Diş Hekimliğinde Uzmanlık Tez Projeleri:40.000 TL              
 • Tez projeleri için sağlanacak mali destekler, ilgili lisansüstü eğitim ve öğretim mevzuatında belirlenen normal öğrenim süreleri ile sınırlıdır.
 • Lisansüstü tez projeleri kapsamında yapılan proje başvurularında;

        -       Başvuru sahibinin Yüksek lisans, Doktora, Tıpta veya Diş Hekimliğinde Uzmanlık öğrenimine devam ediyor olması, öğrencilik haklarından yararlandığını belgelemesi ve ilgili enstitü veya birimlerin yönetim kurul kararıyla tez öneri formunun kabul edilmiş olması gereklidir.

        -       Projelerin yürütücüsü tez danışmanıdır.

        -       Daha önce aynı konuda AFSÜ BAPK Biriminden destek alınmamış olması gerekir.

Proje Türü

Başvuru Takvimi

Desteklenen Giderler

Başvuru Esnasında İstenen Belgeler

 

 

Lisansüstü Tez Projeleri

 

 

Yıl boyunca açık

 

 • Sarf Malzeme
 • Yolluk
 • Hizmet Alımı
 • Makine Teçhizat

 

 • Proje Öneri Formu
 • Özgeçmiş
 • Öğrenci Durum Belgesi
 • Proforma Fatura
 • Teknik Şartname
 • Zaman Çizelgesi
 • Etik Kurul Onay Belgesi (ya da Etik Kurula başvurulduğuna dair dilekçe)

TEMATİK PROJE BAŞVURULARI AÇILMIŞTIR

2019 yılı için AFSÜ Yönetim Kurulu ve BAP Komisyonu tarafından belirlenen aşağıdaki konu başlıkları ve bütçe üst limitleri dâhilinde tematik proje başvuruları alınacaktır:

-       Akıllı İlaç Taşıma Sistemleri (Bütçe Toplam Limiti 400.000 TL)

-       Tıpta Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları (Bütçe Toplam Limiti 200.000 TL)

-       Nöroonkolojik Ameliyatlarda Nöronavigasyon Sistemleri (Bütçe Toplam Limiti 625.000 TL)

-       Kronik Hastalıklarda Tanı Yöntemleri (Bütçe Toplam Limiti 105.000 TL)

-       Ağız ve Diş Sağlığı Alanında Biyoteknolojik Ürün Geliştirilmesi (Bütçe Toplam Limiti 420.000 TL)

-       Alzheimer Hastalığında Tanı ve/veya Tedavi Yöntemleri (Bütçe Toplam Limiti 350.000 TL)

-       Medikal Yararlı Eğitim Materyali Geliştirilmesi (Bütçe Toplam Limiti 350.000 TL)

-       Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları (Bütçe Toplam Limiti 50.000 TL)

-       Yara Örtüleri (Bütçe Toplam Limiti 120.000 TL)

-       Pestisitler ve Sağlığa Etkisi (Bütçe Toplam Limiti 65.000 TL)

-       Biyoteknolojik Gıda Takviyeleri Üretimi (Bütçe Toplam Limit 350.000 TL)

-       Kanser Tedavisinde Hedefe Yönelik İlaç Geliştirme (Bütçe Toplam Limiti 380.000 TL)

-       Enerjilendirilmiş Oksijen Türevleri İle Biyoyararlı Ürün Geliştirilmesi (Bütçe Toplam Limiti 200.000 TL)

Proje Türü

Başvuru Takvimi

Desteklenen Giderler

Başvuru Esnasında İstenen Belgeler

 

 

Tematik Projeler

 

 

4-15 Ekim 2019

 

 • Sarf Malzeme
 • Yolluk
 • Hizmet Alımı
 • Makine Teçhizat

 

 • Proje Öneri Formu
 • Özgeçmiş
 • Proforma Fatura
 • Teknik Şartname
 • Zaman Çizelgesi
 • Etik Kurul Onay Belgesi (ya da Etik Kurula başvurulduğuna dair dilekçe)

KARİYER DESTEK PROJESİ BAŞVURULARI AÇILMIŞTIR

Kariyer Destek Projesinin bütçesi 2018 yılı akademik Teşvik Puanı esas alınarak hesaplanır. Proje yürütücüsünün akademik teşvik puanı X 200 TL olarak desteklenir. Akademik Teşvik Puanı bulunmayan veya 25 puanın altında olan Öğretim Üyeleri/Elemanları için üst limit 5.000 TL, Akademik Teşvik Puanı bulunan Öğretim Üyeleri/Elemanları için üst limit 10.000 TL’dir. 

Proje Türü

Başvuru Takvimi

Desteklenen Giderler

Başvuru Esnasında İstenen Belgeler

 

 

Kariyer Destek Projesi

 

 

4-15 Ekim 2019

 

 • Sarf Malzeme
 • Yolluk
 • Hizmet Alımı
 • Makine Teçhizat

 

 • Proje Öneri Formu
 • Özgeçmiş
 • 2018 Yılı Akademik Teşvik Puanı 
 • Proforma Fatura
 • Teknik Şartname
 • Zaman Çizelgesi
 • Etik Kurul Onay Belgesi (ya da Etik Kurula başvurulduğuna dair dilekçe)
ÖNEMLİ DUYURULAR

Satınalma Duyuruları
Kayıt yok

Genel Duyurular
Kayıt yok

 • __short_title__ __title__
 • __title__
 • __title__
 • __count__